Tymczasową licencję P2 (powszechnie znaną jako Ps i Zieloni) uzyskuje się po upływie roku i pomyślnym ukończeniu skomputeryzowanego testu postrzegania zagrożeń. Kierowca ma prawo jazdy z ograniczeniem prędkości do 100 km/h, zerowym limitem alkoholu i maksymalnie siedmioma punktami postojowymi; może jednak podnieść klasę swojej licencji, na przykład dla pojazdów cięższych. Kierowcy P2 muszą zawsze umieszczać na zewnątrz pojazdu w widocznym miejscu zieloną na białej „Tabliczce P”. Kierowcy P2 muszą posiadać prawo jazdy przez dwa lata przed przejściem do następnego etapu[6]. Od dnia 1 grudnia 2016 r. posiadacze prawa jazdy P2 nie będą już mogli w ogóle korzystać z telefonu komórkowego w czasie prowadzenia pojazdu lub jazdy.

Psychotesty, badania kierowców obowiązkowe

Pełne, nieograniczone prawo jazdy uzyskuje się po dwóch latach, po pomyślnym ukończeniu kolejnego testu komputerowego. Nieograniczone prawa jazdy są złote. Licencję studencką można uzyskać w wieku 16 lat. Uczący się kierowcy nie mogą korzystać z telefonu komórkowego i muszą być nadzorowani przez posiadacza pełnego prawa jazdy oraz nie mogą jeździć z prędkością przekraczającą 80 km/h. Po sześciomiesięcznym okresie posiadania licencji osoby uczącej się można uzyskać licencję tymczasową. Po uzyskaniu licencji tymczasowej musi ona być przechowywana przez co najmniej dwa lata przed uzyskaniem licencji na całym terytorium północnym. Okres ważności licencji tymczasowej wynosi co najmniej dwa lata. Psychotesty, badania kierowców Białystok – OSK FILIP

Kierowcy tymczasowi muszą przestrzegać wszystkich przepisów drogowych i przepisów drogowych oraz innych ograniczeń: np. ograniczenie prędkości do 100 km/h, stężenie alkoholu we krwi musi wynosić zero, kierowcy tymczasowi nie mogą korzystać z telefonu komórkowego w żadnej formie podczas prowadzenia pojazdu, w tym w trybie głośnomówiącym i za pomocą wiadomości tekstowych. Akumulacja co najmniej pięciu punktów demerit w okresie 12 miesięcy spowoduje wszczęcie postępowania przeciwko tymczasowemu kierowcy.

Kurs prawa jazdy CE w ośrodku

Psychotesty, badania kierowców nieobowiązkowe

Kierowcy tymczasowi muszą posiadać zatwierdzone tablice P, które są wyraźnie widoczne z przodu i z tyłu pojazdu i które nie ograniczają widoczności kierowcy. Tabliczki znamionowe muszą mieć czerwoną literę „P” na białym tle. Płyta musi mieć co najmniej 150 mm szerokości i 150 mm wysokości. Nie wolno wyświetlać tablic P, gdy osoba prowadząca pojazd nie jest kierowcą tymczasowym.

Za prawo jazdy w Queensland odpowiedzialny jest Departament Transportu i Dróg Głównych.Osoby mogą ubiegać się o prawo jazdy w wieku 16 lat, zdając pisemny Test Drogowych Przepisów Drogowych. Uczniowie poniżej 25 roku życia muszą posiadać prawo jazdy przez co najmniej rok i zarejestrować w dzienniku połowowym łącznie 100 godzin jazdy na drodze (w tym 10 godzin jazdy nocnej). Można jednak ubiegać się o zwolnienie z obowiązku prowadzenia dziennika, co oznacza, że uczeń nie będzie musiał przedkładać dziennika z 100-godzinnym okresem prowadzenia pojazdu, ale będzie musiał posiadać prawo jazdy Learner Licence przez co najmniej 12 miesięcy przed uzyskaniem tymczasowego prawa jazdy.