Wraz z certyfikatem agencja wydaje również tablice rejestracyjne pojazdów. Rejestracja trwa zazwyczaj maksymalnie rok, po którym to czasie należy odnowić rejestrację pojazdu. Świadectwo rejestracji zawiera informacje o modelu, marce, roku, kształcie, numerze VIN Chasis i numerze silnika, wadze, pojemności silnika i liczbie pasażerów. W większości państw i terytoriów nie wydaje się już naklejek rejestracyjnych, jednak w większości państw dane rejestracyjne są dostępne elektronicznie przez policję lub online przez osoby fizyczne.

BRAD – rejestracja pojazdów Gdynia a Unia Europejska

Pojazdy mogą być rejestrowane przez firmy lub osoby prywatne. Niektóre pojazdy są rejestrowane przez rząd federalny, np. wojskowe lub za pośrednictwem Federalnego Systemu Rejestracji Międzypaństwowej (FIRS) za pośrednictwem agencji stanowych lub terytorialnych. Coraz częściej wiele funkcji rejestracyjnych może być wykonywanych online. Pomocna w tym może być firma BRAD – rejestracja pojazdów Gdynia

Ogólnie rzecz biorąc, prywatne samochody zarejestrowane w dowolnym kraju Unii Europejskiej muszą wykazać zgodność z szeregiem rozporządzeń krajowych i dyrektyw UE, w tym na przykład, że posiadają one odpowiednie rozmieszczenie pasów bezpieczeństwa oraz obliczenie odporności na zderzenia czołowe/boczne, która może chronić pasażerów i pieszych w niektórych rodzajach wypadków. Zestawy samochodowe dostarczane jako nagie podwozie bez nadwozia i z kołami niestrzeżonymi nie spełniają kryteriów bezpieczeństwa UE w zakresie rejestracji.
Za rejestrację pojazdu w Anglii, Szkocji i Walii odpowiada Agencja Rejestracji Kierowców i Pojazdów.

Rejestracja pojazdów używanych sprawnych Gdańsk

BRAD – rejestracja pojazdów Gdynia a rejestracja nowych pojazdów

W Zjednoczonym Królestwie stosuje się czterotorowy system homologacji typu, który może prowadzić do wydania świadectwa zgodności. Dwa pierwsze tory to regularne schematy produkcji pojazdów, które można zarejestrować w dowolnym miejscu na terenie WE; pozostałe schematy, znane jako National Small Series Type Approval (na które składa się SVA/ESVA) i Individual Vehicle Approval (IVA), są przeznaczone dla pojazdów, które mają być zarejestrowane w Wielkiej Brytanii.

Homologacja całego pojazdu Wspólnoty Europejskiej (ECWVA) jest jednym świadectwem zgodności obejmującym cały obszar WE dla producentów seryjnych wytwarzających rocznie dowolną liczbę podobnych typów pojazdów lub produktów, którzy mogą następnie sprzedawać swoje wyroby za pośrednictwem autoryzowanych agentów w dowolnym kraju WE bez konieczności przeprowadzania dalszych badań. ECWVTA jest zintegrowana z Porozumieniem Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1998 r. dotyczącym ustanowienia ogólnych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane i/lub stosowane w pojazdach kołowych w różnych krajach nienależących do WE, w tym na przykład w Rosji i RPA.

Homologacja typu małych serii (ECSSTA) Unii Europejskiej przeznaczona jest dla producentów sprzedających rocznie do 1000 samochodów osobowych dowolnego typu. Chociaż ECSSTA zezwala na sprzedaż w dowolnym miejscu w UE, w niektórych krajach mogą istnieć pewne wymogi techniczne i administracyjne, aby zapewnić stałe przestrzeganie certyfikatu zgodności, zwłaszcza w przypadku gdy małe i średnie przedsiębiorstwa działają jako agenci handlowi lub mogą oferować usługi dostosowawcze bez jasnego i weryfikowalnego narzucania międzynarodowych standardów szkoleniowych i kontroli jakości.